Zapraszamy absolwentów klas ósmych oraz gimnazjów

Przygotowaliśmy spotkania z dyrektorem, nauczycielami, krótkie warsztaty dla kandydatów i spacer po szkole.

Zapraszamy na dzień otwarty 
13 maja 2019 r. o godzinie  17.00

Aby stać się uczennicą lub uczniem  LO, trzeba  zdać egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki  i języka angielskiego.  Egzamin  jest 27 maja 2019 o godzinie 16.00.

Egzamin ustny to prezentacja własnych pasji  i zainteresowań zaprezentowana przed komisją kwalifikacyjną  w uzgodnionych terminach od 28-31 maja 2019.

Laureatów konkursów przedmiotowych przyjmujemy bez egzaminu, dla finalistów preferencje. Dla najlepszych uczniów – stypendia naukowe.

Absolwentki  Żeńskiego  Gimnazjum  im. Cecylii Plater –Zyberkówny  zwolnione są  z egzaminu pisemnego ,  a obowiązuje je  egzamin ustny i rekomendacje Rady Pedagogicznej.

 

Czesne jest opłatą za zajęcia lekcyjne oraz zajęcia dodatkowe w ramach szkoły. Oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, których część jest programami autorskimi naszych nauczycieli jak np. gotowanie z historiami p. Doroty Ziółkowskiej czy trening uczenia się „Moja głowa – mój sukces” p. Małgorzaty Terleckiej. Również w ramach czesnego zajęcia z WF prowadzone są w formach: judo, tańca, zajęć na basenie i w zimie na lodowisku. Czesne jest płacone przez dziesięć miesięcy tj. od września do czerwca i wynosi 13 000 zł brutto za rok nauki (1.300 zł miesięcznie). Usługi edukacyjne oprocentowane są stawką 0% podatku VAT.

Opłaty rekrutacyjne:

 • Koszt zajęć i rozmów rekrutacyjnych – 100 zł
 • Opłata rekrutacyjna  za tydzień próbny  – 200 zł
 • Opłata administracyjna 2350 zł – płatne przy pozytywnej decyzji o przyjęciu do szkoły
 • Mundurki
 • Jadalnia – korzystanie z wyżywienia w szkole 
 • Ubezpieczenie NNW
 • Wyjazd na zieloną szkołę / rekolekcje / wycieczki etc.
 • Zarząd Towarzystwa Oświatowego może przyznać stypendium naukowe lub socjalne. Stypendium naukowe przyznaje się na podstawie wniosku członków grona pedagogicznego, socjalne zaś – na wniosek rodziców.

  Przysługują następujące zniżki czesnego:

  a. 10% czesnego z racji przynależności do społeczności Platerkowskiej – dla każdego dziecka, kiedy więcej niż jeden członek rodziny zostaje naszym uczniem

  b. z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny: 

  • 10% czesnego każdego dziecka z rodziny z trójką niepełnoletnich dzieci
  • 25% czesnego każdego dziecka z rodziny z czwórką niepełnoletnich dzieci
  • 50% czesnego każdego dziecka z rodziny powyżej czwórki niepełnoletnich dzieci

  Formularze dotyczące Karty Dużej Rodziny są dostępne w sekretariacie.

Naszym  uczennicom i uczniom
oferujemy
 • naukę w klasie pierwszej bez profilowania
 • możliwość  indywidualnego doboru rozszerzeń od drugiej klasy
 • opiekę  tutora
 • naukę w małych grupach, w przyjaznej atmosferze, w kontakcie z nauczycielem
 • wysoki poziom nauczania języków obcych
 • przygotowanie do studiów uniwersyteckich, politechnicznych, na uczelniach ekonomicznych, medycznych
 • możliwość realizowania ciekawych projektów naukowych
 • zróżnicowane zajęcia sportowe – np. szermierka, gry zespołowe, fitness, gimnastyka, basen
 • wolontariat
 • naukę w grupach koedukacyjnych

Zapraszamy do kontaktu z nami,  również indywidualnego:
tel. 22 621 52 54
sekretariat@cpz.edu.pl

Nabór ciągły


Prowadzimy nabór ciągły w trakcie roku szkolnego do pierwszej klasy, o ile są wolne miejsca. Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły w celu umówienia się na indywidualną rozmowę z Dyrektorem Szkoły pod numerem 22-621-52-54. Prosimy również o wypełnienie Ankiety Rekrutacyjnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły. Zachęcamy również do zapoznania się ze Statutem Szkoły.

Kandydaci przyjmowani są na okres próbny jednego tygodnia do danego oddziału. W tym czasie uczestniczą w planowych zajęciach klasy, do której zostali przydzieleni.

Następnie, jeśli nauczyciel widzi taką konieczność,  piszą testy kwalifikacyjne z zakresu danego przedmiotu lub grupy przedmiotów. Dopiero po omówieniu testów i wyników obserwacji kandydata podejmowana jest decyzja o przyjęciu do naszej Szkoły i zaproszenie do podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Zapraszamy na indywidualne spotkania rekrutacyjne dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020.