Anna Stępińska-Szarek

Dyrektor

Adam Hornung

wiceDyrektor

Agnieszka-Wołenkiewicz-Rekucka-Wicedyrektor

Agnieszka Wołenkiewicz-Rekucka

Wicedyrektor

Anna Kubicka Płodzich polonista

Anna Kubicka Płodzich

Język Polski

Justyna Piasecka historyk

Justyna Piasecka

Historia i WOS

Adam Hornung
Historia

Paulina Gajos

Język Polski

Anna Miazek

Anna Miazek

CHEMIA

Rafał Fanti

geografia

Teresa Hołdakowska

biologia

Paulina Ouattara

język angielski

Juan Jose Calle Casado

język hiszpański

Małgorzata Terlecka

muzyka

Dominika Muszelik

język angielski

Aldona Składaniec

Język francuski

Przemysław Krawczyk

Matematyka

Monika Chudzikowska

Wiadomości o kulturze (WOK)

Tomir Kułakowski

wychowanie fizyczne

Monika Niewczas

Język Angielski

Joanna Olas

Fizyka

Anna Cukierman - Podgórska

Biblioteka

Ignacy Dudkiewicz

Religia

Ewa Chura-Modzelewska

Pedagog

Anna Dolińska

Język Angielski