Jak osiągnąć wymarzony cel?

Drodzy Uczniowie klas licealnych,

Motywacja osiągnięć inspirowała od bardzo dawna wielu psychologów. Powstały różne koncepcje
motywacji osiągnięć. Wszystkie jednak są zgodne, że: MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ JEST
ZBIOREM MECHANIZMÓW POWODUJĄCYCH URUCHOMIENIE, UKIERUNKOWANIE,
PODTRZYMANIE I ZAKOŃCZENIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA. – Działania dla nas ważnego!

Zauważono, że nie wszyscy ludzie dążą jednakowo do osiągnięcia celu. Niektórych wprost fascynuje
dążenie do doskonałości. Perfekcyjne wykonanie zadania daje im wiele radości i satysfakcji. Inni
natomiast, dość szybko rezygnują z podjętych zadań.

Najwięcej badań nad motywacją osiągnięć przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Profesor
psychologii David McClelland, z Uniwersytetu Harvarda, przez 20 lat prowadził wykłady i badania
nad motywacją osiągnięć. Podobnie – profesor psychologii John Atkinson zajmował się motywacją
osiągnięć na Uniwersytecie Michigan, w Ann Arbor.

Profesor Atkinson zauważył, że motywacja osiągnięć przebiega u ludzi dwutorowo: z jednej strony
pragniemy odnieść sukces, z drugiej strony staramy się uniknąć porażki. Obie te tendencje nie muszą mieć jednakowej siły. Profesor Atkinson w swoich eksperymentach proponował osobom badanym wybór zadań o różnych stopniach trudności.

Okazało się, że: OSOBY ZORIENTOWANE NA ODNIESIENIE SUKCESU – wybierają zadania średnio-trudne. Taki wybór zapewnia im zarówno duże prawdopodobieństwo sukcesu, jak i komfort psychiczny. Z kolei, OSOBY ZORIENTOWANE NA UNIKANIE PORAŻKI – wybierają zadania albo bardzo trudne (bo porażka nie przyniesie ujmy), albo zadania bardzo łatwe (bo ryzyko porażki jest minimalne).

Bardzo ciekawe podejście do motywacji osiągnięć prezentują również inni psychologowie,
na przykład Carol Dweck, profesor Uniwersytetu Stanforda (USA) oraz Carole Ames, profesor
Uniwersytetu Michigan (USA).

Autorki rozróżniają dwa inne „spojrzenia” na motywację osiągnięć, uwzględniające rodzaj celu, który chce się osiągnąć:
a) MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA – której celem jest zademonstrowanie w grupie wyższych
kompetencji od innych jej uczestników, oraz
b) MOTYWACJA WEWNĘTRZNA – zorientowana na poziom wykonania – której celem jest
osiągnięcie mistrzostwa i samorealizacja.

Działanie zorientowane na osiągnięcie mistrzostwa charakteryzuje się wytrwałością – mimo przeszkód i porażek. Osobom o takiej motywacji działanie samo w sobie sprawia przyjemność.
Natomiast, działaniu zorientowanemu na poziom wykonania, dla efektu – towarzyszy częste
zniechęcanie się i preferowanie zadań łatwych.

Przedstawiony wyżej zarys rozważań nad motywacją osiągnięć sugeruje, że może ona uruchamiać działanie, które nie musi zmierzać w jednym kierunku. Efekt tego działania zależy w dużej mierze od
doboru strategii radzenia sobie z trudnościami: zadaniowej, emocjonalnej lub ucieczkowej.

Psychologowie podkreślają zgodnie, że niska motywacja nie prowadzi do osiągnięcia celu. Ale zbyt
wysoka – paraliżuje myślenie i też utrudnia osiągnięcie celu. Optymalna – najlepsza – jest motywacja
osiągnięć o średnim natężeniu. Właśnie ona prowadzi do realizacji celu.

I TAKIEJ MOTYWACJI OSIĄGNIĘĆ WAM ŻYCZĘ !

doktor nauk psychologicznych
Anna Turowska