Spotkanie o kryzysie bezdomności

4.02 godz. 18.30 Spotkanie z Panią Adrianą Porowską, która jest prezesem Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej oraz z Panem Pawłem, bezdomnym .
Przeczytaj rozmowę z Panią Adrianną Porowską
Przeczytaj o Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej

Poznać bezdomność. Spotkanie z ekspertami (w tym z osobą doświadczającą bezdomności)

Czy każdy może wpaść w kryzys bezdomności? Czy istnieje „bezdomność z wyboru”? Jak przetrwać na ulicy? Jak o tym mówić i wspierać osoby pozbawione domu w codziennym życiu?

O tym wszystkim porozmawiamy podczas spotkania 4 lutego o 18.30 w Auli Szkoły im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Spotkanie dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

W rozmowie wezmą udział:

Adriana Porowska – prezes Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, pracownica socjalna, dyrektorka Pensjonatu Socjalnego Św. Łazarz w warszawskim Ursusie. Wspiera osoby w kryzysie bezdomności od prawie 15 lat. Członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Paweł Ilecki – antropolog kultury, od 23 lat w kryzysie bezdomności, mieszka w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, aktor Teatru Bezdomnych. Przed kryzysem bezdomności między innymi kustosz w Muzeum Narodowym w Warszawie, dziennikarz.