• ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA REKRUTACYJNE!

Z życia naszego Liceum

Komunikaty

Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych!

Dlaczego warto zostać uczniem lub uczennicą naszego LO

– indywidualizacja procesu nauczania – tutoring 
– wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich 
– doborowa kadra pedagogiczna 
– poszerzona oferta edukacyjna 
– rozszerzony program języków obcych 
– twórcze środowisko 
– stypendia naukowe i socjalne 
– XIX-wieczna kamienica w centrum

 

 

 

 

Consule praeteritum, praesens rege, cerne futurum

Radź się przeszłości, kieruj teraźniejszość przewiduj przyszłość

Nasze Liceum nawiązuje do tradycji przedwojennego Gimnazjum imienia Cecylii Plater-Zyberkówny – jednej z najlepszych szkół warszawskich dla dziewcząt. Szkoła ta zawsze charakteryzowała się nowoczesnością metod nauczania i pełnym szacunkiem do tradycji, zarówno narodowych jak i religijnych. Była placówką świecką, wychowującą według etyki chrześcijańskiej. Uczyli w niej najlepsi nauczyciele, zaś za rozwój duchowy uczennic odpowiadali mądrzy księża. I taką szkołę prowadzimy nadal. Staramy się dorównać przedwojennemu etosowi Szkoły, wprowadzając ją jednocześnie w świat nowych technologii i zupełnie innych uwarunkowań społecznych. Mimo ciągłych zmian, w których obecnie żyjemy, pewne wartości nadal pozostają uniwersalne: zasady dobrego wychowania, szacunku do drugiego człowieka czy pracy na rzecz wspólnego dobra.

Przygotowujemy naszych absolwentów do tego, żeby podejmowali wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Naszym celem jest wspomożenie ich w odnalezieniu ścieżek życiowych, uzbrojeniu w narzędzia pozwalające im podejmować świadome i dojrzałe decyzje bez lęku i z wiarą we własne siły. W oparciu o etykę i tradycję chrześcijańską kształcimy ludzi mądrych i otwartych , odnoszących się z szacunkiem do drugiego człowieka. Uczymy zdrowej rywalizacji i wyrażania swojej indywidualności przez cechy wewnętrzne: pracowitość, inteligencję, wiedzę, a nie zewnętrzne. W naszej Szkole nie liczy się mieć, lecz być.