• Dziękujemy za udział w egzaminie rekrutacyjnym!
    Zapraszamy na kolejny termin!

Z życia naszego Liceum

CPZ Review

Uwaga, uwaga! Podrzucamy Wam lekturę na maj!Przywitajcie ciepło drugi numer naszego szkolnego magazynu CPZ/REVIEW. Pierwszy, który został przygotowany przez międzyklasową … Czytaj dalej

0

Komunikaty

Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych!

Dlaczego warto zostać uczniem lub uczennicą naszego LO

– indywidualizacja procesu nauczania – tutoring 
– wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich 
– doborowa kadra pedagogiczna 
– poszerzona oferta edukacyjna 
– rozszerzony program języków obcych 
– twórcze środowisko 
– stypendia naukowe i socjalne 
– XIX-wieczna kamienica w centrum

 

 

 

 

Consule praeteritum, praesens rege, cerne futurum

Radź się przeszłości, kieruj teraźniejszość przewiduj przyszłość

Nasze Liceum nawiązuje do tradycji przedwojennego Gimnazjum imienia Cecylii Plater-Zyberkówny – jednej z najlepszych szkół warszawskich dla dziewcząt. Szkoła ta zawsze charakteryzowała się nowoczesnością metod nauczania i pełnym szacunkiem do tradycji, zarówno narodowych jak i religijnych. Była placówką świecką, wychowującą według etyki chrześcijańskiej. Uczyli w niej najlepsi nauczyciele, zaś za rozwój duchowy uczennic odpowiadali mądrzy księża. I taką szkołę prowadzimy nadal. Staramy się dorównać przedwojennemu etosowi Szkoły, wprowadzając ją jednocześnie w świat nowych technologii i zupełnie innych uwarunkowań społecznych. Mimo ciągłych zmian, w których obecnie żyjemy, pewne wartości nadal pozostają uniwersalne: zasady dobrego wychowania, szacunku do drugiego człowieka czy pracy na rzecz wspólnego dobra.

W 2014 r. otworzyliśmy swoje podwoje dla chłopców przy utrzymaniu założenia prowadzenia edukacji zróżnicowanej. W ten sposób otworzyliśmy Męską Szkołę Podstawową i Męskie Gimnazjum,  obecnie przekształcone w Liceum. Szkoły istnieją obok Szkół Żeńskich, co oznacza brak łączenia zajęć lekcyjnych, poza grupami językowymi, przy jednoczesnym utrzymaniu zróżnicowanej grupy rówieśniczej przez kontakt na przerwach, w jadalni czy podczas wspólnych uroczystości. Przygotowujemy naszych absolwentów do tego, żeby podejmowali wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Naszym celem jest wspomożenie ich w odnalezieniu ścieżek życiowych, uzbrojeniu w narzędzia pozwalające im podejmować świadome i dojrzałe decyzje bez lęku i z wiarą we własne siły. W oparciu o etykę i tradycję chrześcijańską kształcimy mądrych i otwartych mężczyzn, odnoszących się z szacunkiem do drugiego człowieka. Uczymy zdrowej rywalizacji i wyrażania swojej indywidualności przez cechy wewnętrzne: pracowitość, inteligencję, wiedzę, a nie zewnętrzne. W naszych Szkołach nie liczy się mieć, lecz być.

Oprócz edukacji stawiamy również na wychowanie naszych uczniów.